Over ons

Geschiedenis van de Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia Grote-Spouwen

Onze Harmonie werd gesticht in 1899. Ons eerste vaandel draagt echter het jaartal 1874. Dit doet ons terugdenken aan het Ceciliazangkoor dat in die tijd werd opgericht. In het vaandel staat volgende Franstalige tekst:  Société St. Cecile Grand Spauwen .

 Uit eerbied voor de schenker, werd deze tekst steeds bewaard. In 1899 werd de zangmaatschappij omgevormd tot fanfare.......

John Doe

Jan Honinx

Hij was de eerste dirigent.

Josh Clark

Pierre Rutten

Deze dirigeerde tot 1911 en werd vervangen door Pierre Rutten.In het jaar 1900 werd voor het eerst deelgenomen aan het muziekfeest te Vlijtingen. De vrolijke tonen zouden echter bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet meer weergalmen. Maar zodra de Duitsers van de vaderlandse bodem verdwenen waren, werden de koppen weer bij elkaar gestoken. Meester Honinx nam opnieuw de maatstok ter hand.

John Doe

Henri Moermans

In 1924 werd Meester Honinx vervangen door de heer Moermans Henri uit Herderen

Josh Clark

Peter Vanderstraeten

In 1928 nam de muziekvereniging deel aan de muziekwedstrijd te Tongeren. In 1937 werd de muzikale leiding voor de periode van 1 jaar toevertrouwd aan Peter Vanderstraeten. Op dat ogenblik maakte de fanfare een echte crisisperiode door. In deze periode werd dan voor de derde maal een beroep gedaan op Meester Honinx die op tachtigjarige leeftijd weer het verhoog beklom. Meester Honinx is één der mooiste en edelste figuren geweest in de rangen van onze fanfare. n de oorlog 1940-1945 was er een muzikale inactiviteit. Bijna alle instrumenten vielen in handen van de vijand of werden door de bombardementen vernield. Na de bevrijding van 1944 was het voor voorzitter Claes en zijn gevolg een moeilijke taak om opnieuw met de fanfare te beginnen. Met de opbrengst van een rondgang in de gemeente werden nieuwe instrumenten gekocht

John Doe

Julien Colson

Julien Colson kreeg de muzikale leiding.

Josh Clark

Jos Vanknippenberg

Toen de heer Colson overleed in 1952 werd hij vervangen door Jos Vanknippenberg. In 1953 kwamen er voor het eerst een trommelkorps, een fluitensemble en een klaroenenkorps. In maart 1954 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd aan onze vereniging de titel 'Koninklijke' te verlenen. Een unicum in de geschiedenis van onze vereniging , in 1954 werden alle gemeenteraadsleden, zowel burgemeester als schepenen lid van ons bestuur. In 1974 werd de gemeentelijke muziekschool opgericht.

Josh Clark

René Vanstreels

In september 1958 ging dirigent Vanknippenberg op rust. Hij werd opgevolgd door René Vanstreels. Onder zijn leiding werd de fanfare omgevormd tot harmonie.

John Doe

Alex Metzler

In 1983 werd René Vanstreels voor vier jaar opgevolgd door Alex Metzler.

Josh Clark

Nico Kuypers

Toen deze in 1986 ontslag nam ging het bestuur op zoek naar een nieuwe dirigent. Wie konden wij beter vragen dan de heer Vanstreels . Door zijn drukke bezigheden gaf René Vanstreels zijn ontslag in 1989. hij werd nu opgevolgd door Nico Kuypers.

John Doe

André Driesen

Hij was een heel bekwaam dirigent, maar door zijn drukke beroepsbezigheden vroeg hij in 1992 om vervangen te worden. André Driesen, een muzikant uit eigen rangen nam de muzikale leiding over tot 2004. In 1988 kregen we een repetitielokaal op de eerste verdieping van de parochiezaal. Vele bereidwillige hielpen kosteloos aan de opbouw onder leiding van Voorzitter Somers. De materialen werden bekostigd door pastoor Proesmans.In 1988 telde onze harmonie 49 muzikanten, 11 bestuursleden en 18 trommelaars. In 2006 telt onze harmonie 56 muzikanten 24 bestuursleden en 18 trommelaars. In 1999 werd het 100-jarig bestaan gevierd. Er werden nieuwe uniformen aangeschaft. Er werd ook een boek uitgegeven met de geschiedenis van de vereniging. Dit boek werd geschreven door secretaris Driesen Clement waar nog enige exemplaren beschikbaar zijn (tel: 012/451846).

John Doe

Steven Wiché

Tot augustus 2008 was Steven Wiché uit Nederland onze dirigent. Hij volgde André Driesen op in september 2004.

Josh Clark

Nico Venken

In september 2008 werd Nico Venken uit Dilsen Stokkem dan aangesteld als onze dirigent, hij geeft tevens les aan de muziekacademie van Lanaken. Nico Venken ( Stokkem,1961) begon op 12-jarige leeftijd binnen de schoot van de plaatselijke harmonie klarinet te leren. Al vrij vlug stapte hij over aar de muziekschool en deed, na het beëindigen van zijn humaniora ( latijn-wiskunde), toelating voor het conservatorium. In de periode 1979-1985 studeerde hij achtereenvolgens aan de conservatoria te Antwerpen en Maastricht klarinet, transpositie, harmonie, contrapunt, analyse, kamermuziek, muziekgeschiedenis en hafa-directie.

Josh Clark

Jo Stijnen

In november 2009 nam Jo Stijnen uit Hoeselt de muzikale leiding op zich. Jo Stijnen begon zijn muziekstudies aan de academie van Tongeren waar hij naast klarinet ook kamermuziek, algemene muziekcultuur en geschreven harmonie volgde. Aan het Lemmensinstituut behaalde hij in 2001 het Meesterdiploma klarinet. Naast een opleiding als uitvoerend musicus bekwaamde hij zich ook in de muziekschriftuur en compositie wat in september 2002 bekroond werd met het diploma Meester in de compositie.

John Doe

Steven Wiché

Sinds januari 2011 is Steven Wiché terug onze dirigent.

Josh Clark

Robby Schoonbrood

Steven Wiché werd vanaf 2 november 2012 opgevolg door Robby Schoonbrood

John Doe

Nico Kuypers

In december 2014 werd Robby Schoonbrood opgevolgd door Nico Kuypers. Nico Kuypers was begin jaren '90 reeds enkele jaren onze dirigent.

Gregory

Gregory Ksiondzyk

Sinds 2017 is Gregory Ksiondzyk dirigent van onze Harmonie. Gregory Ksiondzyk is misschien geen makkelijke naam om te onthouden, maar we gaan er ongetwijfeld nog meer van horen. Ksiondzyk is dirigent bij de Harmonie Grote-Spouwen en van de fanfare in Vucht, lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus in Opgrimbie én Maasmechelse concertband. Daarnaast geeft hij saxofoonles op de muziekacademie in Maasmechelen. Maar deze week won hij de compositiewedstrijd van VLAMO – de Vlaamse Amateur Muziekorganisatie. In die wedstrijd moest Gregory een nummer schrijven voor harmonieën en orkesten. Een internationale jury bestaande uit Jan Van der Roost, Bert Appermont en Oliver Waespi beoordeelde de werken en het trio vond de compositie van de Maasmechelaar het sterkste.

Filip Zegers

Filip Zegers

Filip Zegers is geboren in 1986. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen in de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Tongeren. Daar volgde hij trompetles bij mevrouw Verlinde en de heer Vandereycken. Na zijn middelbare studies studeerde hij aan het conservatorium in Maastricht, waar hij zijn Bachelor diploma in klassiek trompet behaalde met als docent de heer B. Wiame. In 2016 behaalde hij een Master diploma in baroktrompet aan de Hochschule für Musik und Tanz Köln, met als docent Friedemann Immer. Al op jonge leeftijd toonde Filip ook veel interesse voor HaFaBRa muziek. Hij was hier dan ook vroeg actief als muzikant en later zette hij ook zijn eerste stappen als dirigent.

Bart Falise

Bart Falise

Bart Falise is geboren in 1983. Bart studeerde notenleer en trompet aan de stedelijke muziek academie voor Muziek Woord en Dans te Sint-Truiden en behaalde op zijn achttiende zijn diploma H3 op Cornet, met opeenvolgende leraars Leon Petre, Leo Wouters en in de hogere jaren de Heer Dirk Hannes. Door de bredere interesses in de muziek volgde hij tijdens de hogere graad ook de opleiding AMT bij de heer Jos Cuppens. De banden met alle verenigingen waar Bart dirigent is geweest (zoals Aalst bij Sint-Truiden, Mechlen-Bovelingen, Rijkhoven,…) zijn echter nog steeds zeer goed. In diverse andere harmonieën springt hij al eens in als dirigent en gaat hij met veel plezier eens helpen als muzikant. Sinds juli 2023 is Bart aangesteld als dirigent van de Koninklijke harmonie Sint-Ceacilia Grote Spouwen, en wordt er hier uitgekeken naar een mooie, lange en fijne muzikale samenwerking.